دژنگتور گازی پارس سوئیچ

دژنکتور گازی SF6 پارس سوئیچ

دژنگتور گازی پارس سوییچ مدل 630 امپر با قابلیت نصب رله پرایمری و رله ثانویه بر روی دژنکتور گازی