لامپ اف پی ال زانیس

لامپ اف پی ال زانیس 16 وات

در دو مدل سوزنی و براکتی

جایگزین عالی لامپ های اف پی ال قدیمی

الکتروفاراتک نمایندگی رسمی زانیس