لامپ LED Liper

 •  LPQP5CLED-A60

  لامپ لیپر LED حبابی ۵ وات، ۲۲۰ ولت، نوع پایه E27، شار نوری ۴۵۰LM، رنگ نور آفتابی و مهتابی، تعداد در هر کارتن ۸۰ عدد

 •  LPQP7CLED-A60

  لامپ لیپر LED حبابی ۷ وات، ۲۲۰ ولت، نوع پایه E27، شار نوری ۶۸۰LM، رنگ نور آفتابی و مهتابی، تعداد در هر کارتن ۷۰ عدد

 • LPQP9CLED-A65

  لامپ لیپر LED حبابی ۹ وات، ۲۲۰ ولت، نوع پایه E27، شار نوری ۷۹۰LM، رنگ نور آفتابی و مهتابی، تعداد در هر کارتن ۷۰ عدد

 • LPQP12CLED-A65

  لامپ لیپر LED حبابی ۱۲ وات، ۲۲۰ ولت، نوع پایه E27، شار نوری ۱۱۳۰LM، رنگ نور آفتابی و مهتابی، تعداد در هر کارتن ۴۰ عدد

 •  LPQP15CLED-A70

  لامپ لیپر LED حبابی ۱۵ وات، ۲۲۰ ولت، نوع پایه E27، شار نوری ۱۳۰۰LM، رنگ نور آفتابی و مهتابی، تعداد در هر کارتن ۴۰ عدد