لامپ LED CLAY

 •  LED BULB A55/5W DL

  لامپ LED حبابی ۱۵ وات، ۲۴۰-۲۲۰ ولت، نوع پایه E27، شار نوری ۴۵۰LM، دمای رنگ ۲۷۰۰K,6500K، شاخص نمود رنگ ۸۰=<CRA، زاویه تابش نور ۲۲۰ درجه، بازده انرژی +A، تعداد در هر کارتن ۱۰۰ عدد، ۲۴ ماه گارانتی

 •  LED BULB A55/7W DL

  لامپ LED حبابی ۱۵ وات، ۲۴۰-۲۲۰ ولت، نوع پایه E27، شار نوری ۶۰۰LM، دمای رنگ ۲۷۰۰K,6500K، شاخص نمود رنگ ۸۰=<CRA، زاویه تابش نور ۲۲۰ درجه، بازده انرژی +A، تعداد در هر کارتن ۱۰۰ عدد، ۲۴ ماه گارانتی

 •  LED BULB A60/9W DL

  لامپ LED حبابی ۹ وات، ۲۴۰-۲۲۰ ولت، نوع پایه E27، شار نوری ۸۵۰LM، دمای رنگ ۲۷۰۰K,6500K، شاخص نمود رنگ ۸۰=<CRA، زاویه تابش نور ۲۲۰ درجه، بازده انرژی +A، تعداد در هر کارتن ۱۰۰ عدد، ۲۴ ماه گارانتی

 •  LED BULB A60/11W DL

  لامپ LED حبابی ۱۱ وات، ۲۴۰-۲۲۰ ولت، نوع پایه E27، شار نوری ۱۱۰۰LM، دمای رنگ ۲۷۰۰K,6500K، شاخص نمود رنگ ۸۰=<CRA، زاویه تابش نور ۲۲۰ درجه، بازده انرژی +A، تعداد در هر کارتن ۱۰۰ عدد، ۲۴ ماه گارانتی

 • LED BULB A65/15W DL

  لامپ LED حبابی ۱۵ وات، ۲۴۰-۲۲۰ ولت، نوع پایه E27، شار نوری ۱۵۲۱LM، دمای رنگ ۲۷۰۰K,6500K، شاخص نمود رنگ ۸۰=<CRA، زاویه تابش نور ۲۲۰ درجه، بازده انرژی +A، تعداد در هر کارتن ۵۰ عدد، ۲۴ ماه گارانتی