مینیاتوری Devico

مینیاتوری دویکو ساخت کشور کره است و در رنج های 6 الی 63 آمپر 3فاز و تکفاز موجود میباشد.