الکتروفاراتِک

تولید،بازرگانی،تأمین کالا و خدمات

تولید رله‌های ثانویه MK2200 و رگولاتور خازنی
(نمایندگی شرکت حیات صنعت البرز)
نمایندگی صنایع روشنایی زانیس
نمایندگی محصولات شرکت هادرون توان
نمایندگی شرکت کیا الکترونیک فراز رله Hafez 121
واردات محصولات روشنایی Liper
تامین کالا و خدمات